Ceník

Součástí spolupráce je tvorba trénikového plánu, sestavení jídelníčku a průběžné měření na přístroji Inbody. 

Osobní trénink

700 Kč

3 měsíce spolupráce
- cena za jeden trénink

600 Kč

Trénink dvojic

800 Kč

Platba se hradí za kalendářní měsíc dopředu, dle typu spolupráce.

Při dlouhodobé spolupráci je minimální počet treninků 2 týdně.