Náprava svalových dysbalancí

Diagnostika pohybového aparátu

Vstupní testování klienta

Jedná se o standardizovanou sadu testů, napomáhající k rozpoznání zdravotního a fyzického stavu jedince.

Na začátku testování provedeme pohovor, ve kterém rozebereme zdravotní historii klienta. Zde je potřeba, aby mi klient sdělil svá zranění a zdravotní komplikace, kterými za život prošel. V této části také klient nastíní své představy o spolupráci.

Následuje antropomotorické měření. Sem patří tělesné měření – výška, váha, podkožnožního tuk, obvody těla. Vypočteme bazální metabolismus a body mass index.

Poté přejdeme k diagnostice pohybového aparátu. Zde za pomocí jednoduchých cviků zjistíme tělesné dysbalance (zkrácené a ochable svaly), vadné pohybové stereotypy a vyšetříme sílu středu těla.

Tyto informace slouží k sestavení smysluplného plánu, který bude splňovat klientovo cíle za současné nápravy pohybového systému.