Náprava svalových dysbalancí

Horní zkřížený syndrom

Horní zkřížený syndrom je v naší populaci velmi rozšířeným problémem. Často je HZS příčinou bolestí hrudní a krční páteře, ale také bolestí v ramenním pletenci. Mezi nejčastější příčinu patři sedavý životní styl, nedostatek pohybu a nevhodné hybné stereotypy.

Horní zkřížený syndrom je charakteristický předsuvem hlavy, kulatými zády v hrudní části, protrakce v ramenou a změnou postavení lopatek.

Jedná se o klasické dysbalance, při kterých některé svaly mají tendenci ke zkrácení a jiné k oslabení. Tyto dráhy se vzájemně kříží – odtud název horní zkřížený syndrom.

Při nápravě HZS se snažíme systematické posílení svalů s tendencí k ochabnutí, protahování svalů s tendencí ke zkrácení a napravení hybných stereotypů.