MMA trénink 


MMA je mnohostranný bojový sport, který zahrnuje různé disciplíny bojových umění, jako je box, Muay Thai, Brazilské Jiu-Jitsu a wrestling. Jako osobní a skupinový trenér MMA se specializuji ve výuce svých studentů na ty nejůčinější techniky a dovednosti.
Prostřednictvím skupinových MMA tréninků budete mít příležitost rozvinout své schopnosti a zároveň zlepšit svou kondici, vytrvalost a mentální odolnost.

Průběh tréninků 

Sekce 1: Technika -  Typická skupinová hodina MMA začíná segmentem techniky a budování dovedností, který se zaměřuje na výuku základních pohybů a dovedností MMA. Tato čaśt obvykle trvá 20-30 minut.

Sekce 2: Sparingy - druhou částí lekce je sparing a dril, který zahrnuje procvičování vašich technik a dovedností v simulovaném nebo přímém boji. Tento segment obvykle trvá 10-15 minut. 

Část 3: Kondice a fitness - Na závěr přejdeme do kondiční fáze. Tato fáze obvykle trvá 15-20 minut a zaměřuje se na zlepšení vaší síly, vytrvalosti a celkové kondice.