Fitness trénink

Průběh tréninku

Na základě vašich potřeb, zkušeností a cílů sestavuji tréninkový plán. Na začátku spolu probíráme vaše vize a současný stav, abychom vytvořili optimální strategii pro vaše úspěšné posunutí vpřed.

S velkou péčí se věnuji odstranění svalových dysbalancí. Ty mohou být způsobené nesprávným držením těla či sedavým způsobem života. Na základě podrobných informací, které získám prostřednictvím našich konzultací, do tréninků zakomponovávám cviky zaměřené na posílení a stabilizaci těchto oblastí.

Naše tréninky začínají u pevného základu – práce s vlastním tělem. Postupně přecházíme na posilovací stroje a cviky s různými typy zátěže. Moje cílem není jen naučit vás správné technice cvičení, ale také vám dát nástroje k tomu, abyste mohli využít každý pohyb co nejefektivněji. Od jednoduchých cviků postupujeme k těm složitějším verzím, kde se soustředíme na precizní provedení a správné držení těla.