Náprava svalových dysbalancí

Zevní rotace kyčelního kloubu

S klientem pracujeme na nápravě chybného postavení levé nohy (zevní rotace kyčelního kloubu), kterou klient z důvodu artridického onemocnění používal jako úlevovou pozici. Po čase se však z úlevové pozice stalo denní vadné držení těla, které negativně ovlivňuje funkci a držení.